Diagram, tabeller, funktioner och tjänster

Presentera data och statistik på ett bättre och roligare vis med hjälp av olika Javabaserade script och modeller.

Exempel

Grafisk presentation - Kronofogdens statistik

Första diagrammet visar antalet skuldsatta registerade i Kronofogdens register mellan åren 2016-2018.

Andra diagrammet visar hur de utestående fodringarna/storleken på skulderna förändras under samma period.

Data hämtad från filen: Statistik_skuldsatta_2016-2018.xlsx

Om Oss

Brisdata.se gör svårtillgänglig data enklare att förstå genom att presentera fakta på ett roligare och snyggare vis. Vi använder Javabaserade Charts för att skapa HTML5-diagram till din webbplats. Charts bygger på öppen källkod där utseende och struktur kan anpassas efter behov.

Build 2019-08-09
  • Bootstrap 4.3.1
  • jQuery 3.4.1
  • Chart 2.8.0